torsdag 30. mai 2019

Sommerkonsert i Pettersenfjæra

Om årets arrangement

I samarbeid med Ranheimspatrioten inviterer Ranheim Musikkforening til Sommerkonsert i Pettersenfjæra tirsdag 11 juni kl. 18:00 Det vil bli salg av grillmat, kaffe, kaker og brus fra kl 17.00.
Merk også kortoget som starter på Reppe kl. 17:00.
Her blir det
: "Tog med sang og spillopper med Pettersenfjæra som mål!" Se mer om Kortoget her
Ved dårlig vær vil arrangementet bli flyttet til Folkets Hus

Program


17:00 Kortog fra Fykenborg på Reppe til Fjæra med Reppe Blandakor.
18:00 – 18:20 Brundalen og Charlottenlund skolekorps
18:25 – 18:45 Ranheim Veterankorps
18:50 – 19:10 Reppe Blandakor
19:15 – 19:35 Ranheim Storband
19:40 – 20:00 Ranheim Musikkforening
20:00 Fellesnummer og avslutning.


  

Fjæraarrangementet, litt historikk.

Det er en lang tradisjon i RMF med konsert i Fjæra på våren.
Det aller første arrangementet i Fjæra vi har funnet i våre protokoller var i 1964 sammen med Ranheim Idrettslag, men det var ikke før 1984 da det ble arrangert musikalsk picnic i fjæra, at dette ble en tradisjon. Noen år tidlig på 90-tallet gikk arrangementet inn som en del av Ranheimsdagene. Deltagerne på arrangementet har hele tiden vært lokale krefter fra østsida av byen, både kor, korps, storband og mindre grupper. Som eksempel finner vi at i 1990 deltok bl.a. Vikelvens Jazzforedling, gammeldansoktetten Ramura fra RMF og Berdahls trekkspillorkester. Det ble også gjort verdensrekordforsøk med trillebårtrilling dette året. Det var pause fra 2007 til 2015 , men etter at Pettersenfjæra ble gjort i stand, er denne tradisjonen tatt opp igjen fra 2016, da det ble arrangert Kulturdag. Takket være en enestående dugnadsinnsats fra bl.a. Hansbakken vel og Ranheimspatrioten, er Pettersenfjæra blitt en flott arena for lokale kulturarrangement (i godvær)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar