Om hjemmesida

Hjemmesida

Hjemmesida brukes i hovedsak til statisk informasjon om Ranheim Musikkforening så som:

  • Større nyheter som omtale av hovedaktiviteter og viktige saker for korpset.
  • Kontaktinformasjon til leder og korps. 
  • Om korpset (styrets sammensetning, dirigent)
  • Verving av aktive medlemmer og støttemedlemmer
  • Øvingstid og sted
  • Annonser for Sponsorer
  • Korpsets historie (Fra vår  100 års jubileumsberetning, NM-deltagelser, videoer)
    Presentasjonen av korpsets historie er ganske omfattende og åpnes i egen startside.

Bruk av sosiale media.

Informasjon om kommende arrangement og saker av interesse knyttet til daglig drift finnes på